THOL Selectorized Lat Pulldown

THOL Selectorized Lat Pulldown với khung máy chắc khỏe, đường nét tinh tế, nước sơn cao cấp, freeweight cao, ép căng cơ lưng xô tối đa..