Shaker Thể Hình THOL S002 Nhiều Ngăn

Shaker (Bình lắc) THOL S002 màu cam dùng để tặng . Còn những màu khác dùng để bán . Là 1 thiết bị pha chế sử dụng TPBS