RSP Whey Protein Powder – Whey đẳng cấp

Nguồn protein cực kì cao cấp
Giải phóng nguồn axit amin nhanh chóng và bền vững
Hương vị tuyệt vời và pha chế dễ dàng