RSP CLA – Giảm mỡ tăng cơ leanbody hoàn hảo

Cung cấp 1000mg CLA mỗi liều dùng hỗ trợ tăng cơ giảm mỡ, tăng sức đề kháng..